Bursa Boşanma Avukatı: Gürlek Hukuk Bürosu

Kırcaali, Kayalı Sk. Tuğcu Plaza D:1 Kat :1 No 25, 16220 Osmangazi/Bursa

Pts – Cts 09:30 – 20:00

Bizi Arayın

0553 8762110

Bursa Boşanma Avukatı

Avukatlar geniş hukuk literatüründe bulunan sayısız dava türüyle ilgilenir. Haklı veya haksız olmasına bakmaksızın, müvekkilinin kanunen sahip olduğu bütün hakları savunmak ve korumakla yükümlüdür. Bu bağlamda en çok karşılaşılan davalardan birisi Medeni Kanun kaynaklı anlaşmazlıklardan ortaya çıkan boşanma davalarıdır. Eşler boşanma sürecinde birbirlerine güvenseler dahi, uzman bir avukat yardımı hem sürecin hızlanması hem de iki tarafın da hak kaybına uğramaması için tavsiye edilir. Eşlerin anlaşma durumuna bağlı olarak boşanması iki şekilde olabilir. Eşler birbirlerine anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açarak boşanma yoluna gidebilirler. Boşanma davası açma konusunda uzman bir avukat yardımı almak hem eşler hem de çocukları açısından boşanma sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.

Örnek Boşanma Dilekçeleri

Sıkça Sorular Sorular

2024 yılında avukatsız boşanma davası açmak için gerekli harç ve masraflar; başvuru harcı, tebligat gideri, tanık gideri ve diğer işlerdir. Yargılama sırasında bilirkişi atanması halinde bilirkişi ücreti gibi ödenmesi gereken yeni kalemler çıkabilir. Bunların toplamına yargılama ücreti denir ve maktu tutarlarda her yıl devlet tarafından belirlenir.

Avukatlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler için devletin yayınladığı ücret tarifesi ile yerel baroların ücret tarifeleri uygulanır. Bu vekil ile müvekkil arasında anlaşılan özel fiyattır. Bundan başka bir de davayı kaybeden taraf diğer tarafın vekiline bir ödeme yapmak zorunda kalır. İşte buna da karşı vekalet ücreti denir. Tüm bu ücretler boşanma avukatı ücreti hakkındaki makalemizde detaylı olarak açıklanmıştır.

Evet, boşanmak isteyenler için devlet avukat hizmetleri mevcuttur. Devlet avukatları, boşanma süreci için gerekli olan tüm hukuki işlemleri yürütür ve boşanma davasını takip eder. Devlet avukatı hizmetleri ücretsizdir ve boşanmak isteyenler tarafından kolaylıkla erişilebilir. Ancak, devlet avukatlarının sayısı sınırlıdır ve bekleme süreleri uzun olabilir. Bu nedenle, devlet avukatlarının hizmetlerini tercih edenler boşanma sürecinin uzun sürebilmesi riskini de taşıyabilir.

Boşanma talepli davalar Aile Mahkemesi’nin görev alanına girmektedir. Yani bir kişinin ceza mahkemelerinde boşanma ihtimali söz konusu değildir. Bursa’da boşanma davaları, Bursa’nın merkez ilçeleri için Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri‘nde açılır. Diğer ilçelerde ise, örneğin İznik İlçesinde İznik Aile Mahkemesi yetkilidir.

Boşanma süreci zor ve stresli bir dönem olabilir, bu yüzden boşanma sürecinde bir avukatın yardımını almayı düşünenler için anlaşılabilir bir soru olabilir. Ancak, boşanma sürecinde bir avukatın yardımı alınması genellikle faydalıdır ve özellikle de boşanma süreci karşı tarafın da itiraz etmesi durumunda önemlidir.

Bursa’da boşanma avukatı ararken, öncelikle avukatınızın boşanma hukuku konusunda deneyimli olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, avukatınızın size yardımcı olacak ve süreci yönetebilecek bir üslupla çalıştığından emin olmalısınız. Bursa’da boşanma avukatı ararken, ayrıca avukatınızın makul ücretler karşılığında hizmet verebileceğini de dikkate almalısınız.

Boşanma süreci, iki tarafın da mutabakatı ile gerçekleşebileceği gibi, bir tarafın tek taraflı olarak talebi ile de gerçekleşebilir. Eğer iki taraf da mutabakat etmişse, boşanma süreci çok daha hızlı ve kolay olacaktır. Ancak bir tarafın boşanmayı istememesi durumunda, süreç biraz daha

Eşlerin birbirlerinden ayrı kalması, boşanma nedeni olarak kullanılabilir. Ancak, eşlerin ayrı kalmasının boşanmaya neden olup olmayacağı, eşlerin ayrılık sebebine göre değişebilir. Örneğin, eşlerin mutsuzluk sebebiyle ayrılık kararı almaları durumunda, boşanma süreci hızlı ve kolay olabilir. Ancak eşlerin birbirlerinden ayrılmalarının nedeni konusunda anlaşmazlık varsa, boşanma süreci biraz daha uzun sürebilir.

Boşanma Sebepleri

4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:

  • Anlaşmalı boşanma davası,
  • Çekişmeli boşanma davası.

Anlaşmalı boşanma davası, makalemizde ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere, her iki tarafın boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşarak evlilik birliğini sona erdirdiği dava türüdür.

Çekişmeli boşanma davası ise, taraflar arasında boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi konularda belli bir çekişmenin yaşandığı bir dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası, genel veya özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kategorik sebebe dayanılarak açılabilir:

1. Genel boşanma sebepleri: Örneğin, geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi sınırsız sayıda kanunda tek tek sayılmayan nedenler genel boşanma nedenleri olarak kabul edilir.

2. Özel boşanma sebepleri: Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan özel boşanma sebeplerine dayanan boşanma davaları şunlardır:

  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161) ,
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162),
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163),
  • Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164),
  • Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).

Özel boşanma sebepleri ile genel boşanma sebepleri farklı hukuki sonuçlar doğurur. Bir evlilikte özel boşanma sebepleri varsa, davacı, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Halbuki genel boşanma sebepleri varsa boşanma kararı verilebilmesi için hem davacı hem de davalı birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının nasıl açılacağı bakımından anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları birbirinden farklıdır. Çekişmeli boşanmada eşler arasında odak noktası ihtilaf iken, anlaşmalı boşanmada mutabakat vardır.

Her iki tür boşanma davasının da açılması için yazılı bir dilekçe ile yetkili aile mahkemesine başvurulur. Boşanma dilekçesi taraflarca veya avukat aracılığıyla vekaleten hazırlanır. Dilekçe ekine çekişmeli boşanma davası ise deliller, anlaşmalı boşanma davası ise anlaşmalı boşanma protokolü eklenir.

Adliyelerdeki tevzi bürolarına başvuruya istinaden tevzi bürosundan alınan tevzi formu ile gösterilen harçlar ödendikten sonra, dava dosyasının mahkemesi ve dosya numarası atanır. Bu şekilde boşanma davası açılır.

Davanın açılmasıyla birlikte aile mahkemesi bir tensip zaptı hazırlayarak taraflara tebliğ eder. Tensip zaptında dilekçelere cevap süreleri, delillerin ne zaman sunulacağı, delil ve gider avanslarının yatırılması gibi ihtarlar yapılır. Ayrıca ön inceleme duruşmasının tarih ve saati bildirilir.

Hakim, dosya üzerinden HMK m. 114 hükmünde belirlenen dava şartları ile HMK m. 116 kapsamında ilk itirazlar hakkında inceleme yapar. Eğer bir eksiklik yok ise ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmada ilk itirazlar karara bağlanır ve savunma ve davanın genişletilmesi yasağı başlar. Bu da dava ve cevap dilekçelerinde bahsedilmeyen hususların artık ileri sürülemeyeceği anlamına gelir.

Ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında dava konusu olaylar, deliller, şahitlikler toplanır. Son olarak hüküm duruşmasına çıkılır ve hakim kısa kararını açıklar. Kararın gerekçelendirilerek taraflara tebliğinden sonra istinaf ve temyiz aşamaları başlar. Bu yollar tüketildiğinde ise dava dosyası kapanmış olur. 

Boşanma Davalarında Mahkeme Süreci

Boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu’nun 161-184 maddelerinde düzenlenmiştir. Mahkeme, boşanma kararını verirken tarafların iddia ve savunmalarını, anlaşmalarını ve anlaşamadıkları hususları, delilleri ve delillerin tartışılmasını dikkate alır. Mahkeme, kararını açıklarken gerekçelerini belirtmek zorundadır ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Boşanma kararına karşı kanun yoluna başvururken dikkat edilmesi gereken belirli süreler vardır.

Boşanma davalarında hakimin, boşanma nedeni olarak gösterilen olayların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma kararı vermesi mümkün değildir. Mahkeme, boşanma nedenlerinin ispatının ve şartlarının oluştuğuna karar verdiğinde boşanmaya karar verebilir. Bu nedenle, boşanma davalarında uzman bir boşanma avukatıyla çalışmak önemlidir.

Nafaka Avukatı Kimdir?

Hukukumuzda pek çok nafaka türü bulunmaktadır. Yardım nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası bunlar arasında sayılabilir. Bu nafakaların talep edilmesi, miktarı, şartları ve artırım oranları gibi hususlar uzmanlık gerektirdiğinden bu alan üzerinde çalışan avukatlar da nafaka avukatı olarak tanımlanmaktadır.

Nafaka avukatı; kendisine hukuki destek için başvuran müvekkillerini dinleyerek onlar için en iyi şartlarda nafaka talep edip hızlı bir şekilde karar alınması için çalışır. Kararın alınması sonrasında da nafakanın; nafaka yükümlüsünden tahsili için icra yoluna başvurur.

Hukukumuzda nafaka yükümlülüğüne uymamanın hapis cezası vardır. Ancak bu cezanın çıkması için İcra ve İflas Kanununda düzenlenen zaman aşımı ve ödeme sürelerine riayet edilerek İcra Ceza Mahkemesinde dava açılması gerekir. Nafaka avukatı; uzmanlık alanının bir gereği olarak bu sürelere ve usullere riayet edip nafaka ödemeyen yükümlü hakkında gerekli şikayetlerde bulunarak nafakanın en iyi şekilde tahsilini sağlar.

Hükmedilen nafaka miktarı zaman içerisinde enflasyonun da etkisi ile düşük kalabilir. Lehine nafaka hükmedilen kişinin ihtiyaçlar artabilir veya nafaka yükümlüsünün maddi durumunda iyileşmeler meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda da nafaka avukatı; nafakanın artırılması ve bundan sonra da bir daha dava açılmasına gerek kalmayacak şekilde her sene belirlenen oranda artırılması için nafaka artırım davası açmaktadır. Yine şartların gerçekleşmesi halinde nafakasının düşürülmesi veya nafakanın kaldırılması davaları da açılmaktadır.

Kısaca nafaka avukatı en iyi şekilde; nafakaya hükmedilmesi, nafakanın tahsili, nafaka ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin cezalandırılması, nafakanın artırılması, azaltılması ve kaldırılması konularında sahip olduğu uzmanlık çerçevesinde yasal avukatlık faaliyeti yürütür.

Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Hukukumuzda boşanma davası pek çok sebebe dayalı olarak açılması mümkündür. Ancak davacı eşin tek celsede boşanmak istediği durumlarda davanın hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak şekilde açılması gerekmektedir.

Tek celsede boşanmanın bilinen en yaygın yolu “anlaşmalı boşanma davası”dır. Eğer eşler 1 yıldan uzun süredir evliyse ve boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında anlaşıyorlarsa tasviye edilecek boşanma davası türü; anlaşmalı boşanma davasıdır. Bu dava türünde taraflar alınacak duruşma gününde duruşma sırasında hazır bulunur ve varmış oldukları anlaşma çerçevesinde tek celse boşanmayı gerçekleştirirler. Sonrasında Mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılır ve taraflar istinaf haklarından feragat ederek kararı kesinleştirirler ve resmi olarak boşanma gerçekleşmiş olur, nüfus müdürlüğünde boşanmaya ilişkin kayıt işlenir.

Tarafların 1 yıldan uzun süreli bir evlilikleri yoksa veya boşanma ve boşanmanın ferileri hususunda anlaşamıyorlarsa bu halde çekişmeli boşanma davası açılması tavsiye edilmektedir. Çekişmeli boşanma davasının tek celsede sona ermesi oldukça zor olmakla birlikte şartlar gerçekleşirse tek celsede sonuçlandırılabilir. Örneğin açılan çekişmeli boşanma davası sadece şiddetli geçimsizliğe dayalı olarak açıldıysa, bu duruma şahit olan tanıklar ilk duruşmada hazır edilip mahkeme tarafından da ilk duruşmada ön inceleme bitirilip tahkikata geçilir ve hazır olan tanıklar dinlenirse, davacı ve davalı taraf duruşmada hazır olursa, toplanacak başka bir delil de yoksa dava tek celsede sonuçlandırılabilir. 1 yıldan uzun süre evli kalmamış olan “ünlüler”in tek celsede boşanmaları bu şekilde olmaktadır.

Uluslararası Boşanma Davaları

Yabancı unsurlu evliliklerde, boşanma davaları daha karmaşık hale gelebilir. Bu durumda, uluslararası boşanma avukatıyla çalışmak önemlidir. Uluslararası boşanma davaları, hangi hukukun uygulanacağı, hangi ülkede dava açılabileceği, hangi mahkemelerin yetkili olduğu gibi konuları içerir. Ayrıca, çocukların velayeti ve mali meseleler gibi hususlar da dikkate alınmalıdır. Uluslararası boşanma avukatı, bu karmaşık süreçleri yönetmek ve müvekkilinin haklarını korumak için uzmanlık gerektirir.

Avukat Ataol Ertuğrul GÜRLEK

Gürlek Hukuk Bürosu 2016 yılında Bursa’da kurulmuştur.Gürlek Hukuk Bürosu olarak faaliyetlerimizi müvekkillerimize karşılıklı güven esaslı bir şekilde özenli, etkin ve sonuç odaklı hukuk hizmetleri sunmak amacıyla yürütmekteyiz. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını tam anlamıyla anlamak ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz hizmeti hızlı, etkin ve verimli olarak sunmakta ve sürekli değişmekte olan modern kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yerli ve yabancı müvekkillerimize ticari hayatın her alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Çalışma Saatleri

Haftanın Her Günü : 08:30 – 20:00

Telefon Numaramız

Adres​

Kırcaali, Kayalı Sk. Tuğcu Plaza D: 1 Kat: 1 No: 25, 16220 Osmangazi/BURSA

Bir Yanıt

  1. Boşanma için Ataol Ertuğrul Gürlek bey ile anlaştım, davamı başarı ile sonuçlandırdı, kendisi başarılı ve cana yakın biri. 3-5 avukatla görüşmüştüm ama Ataol Ertuğrul beyle çalışınca Bursa’nın en iyi boşanma avukat’ı olduğunu farkettim. dava da ne gerekiyorsa yaptı, bütün sorularıma samimi şekilde cevaplar verdi. ve en önemlisi insanlardan yüksek paralar alma peşinde koşmayan bir avukat kendisi. diğer bazı avukatlar gibi insanları soymaya çalışmıyor. saolsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir