Bursa Boşanma Avukatı: Gürlek Hukuk Bürosu

Kırcaali, Kayalı Sk. Tuğcu Plaza D:1 Kat :1 No 25, 16220 Osmangazi/Bursa

Pts – Cts 09:30 – 20:00

Bizi Arayın

0553 8762110

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme)

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme)

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme)

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme)

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme)

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme)

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme)

Çocuğu Göstermeme (Teslim Etmeme) Suçu Nedir?

Çocuğu teslim etmeme suçu, Türk İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 341. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişiye, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine altı aya kadar tazyik hapsi cezası verilir. Bu ceza, çocuğu teslim etmeyen kişinin mahkeme kararını yerine getirmesi durumunda sona erer ve kişi tahliye edilir.

Boşanmadan Çocuğu Göstermeme Durumu

Boşanma gerçekleşmeden önce çocuğu göstermeme durumu, boşanma veya ayrılık davası açılmamış ve çocuk için velayet kararı alınmamışsa ortaya çıkar. Bu durumda velayet hem anneye hem de babaya aittir. Eğer çocuk teslimi hakkında verilmiş bir ilâm veya ara karar yoksa, çocuğu göstermeyen ebeveyn hakkında yapılan şikayetler genellikle takipsizlik kararı ile sonuçlanır.

Evlilik Sırasında Çocuğu Göstermeme

Evlilik devam ettiği sürece, ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Bu nedenle, evlilik süresince çocuğu göstermeyen taraf suçlu sayılmaz ve çocuğu göstermeme suçu işlenmiş sayılmaz. Evlilik birliği içerisinde velayetle ilgili herhangi bir karar alınmamışsa, çocuğu göstermeyen ebeveyn hakkında yapılan şikayetler de takipsizlik kararı ile sonuçlanır.

Mahkeme Kararına Rağmen Çocuğu Göstermeme

Çocuk teslimi hakkında verilmiş bir ilâm veya ara karar varsa, bu kararı yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişi hakkında altı aya kadar tazyik hapsi cezası verilir. Örneğin, mahkeme kararına rağmen çocuğu babasına göstermeyen bir anne, babanın şikayeti üzerine altı aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılabilir.

Çocuğu Göstermeme Cezası

Çocuğu göstermeme suçunun cezası altı aya kadar tazyik hapsidir. Eğer hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir.

Boşanmada Baba Çocuğu Ne Kadar Görür?

Boşanma davalarında, genellikle velayetin bırakılmadığı ebeveyn lehine çocukla kişisel ilişki kurulmasına karar verilir. Bu karara göre, baba genellikle ayda iki gün (hafta sonuna denk gelen günler), okul yarı yıl tatillerinin bir haftası, dini bayramlarda birer gün ve yaz aylarında 15 veya 30 gün çocukla görüşme hakkına sahip olur.

Çocuğu Göstermeyen Anne Nereye Şikayet Edilir?

Çocuğu göstermeyen anneye karşı öncelikle icra takibi başlatılır. Mahkeme tarafından belirlenen günlerde çocuğun teslimi için icra memuru ile birlikte gidilir. Buna rağmen çocuğun teslim edilmemesi durumunda, şikayet dilekçesi ile icra ceza mahkemesine başvurulmalıdır.

Anne Çocuğu Babaya Göstermezse Ne Olur?

Mahkeme kararına rağmen çocuğu babasına göstermeyen anne, babanın şikayeti üzerine altı aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılabilir.

Baba Çocuğu Kaçırırsa Ne Olur?

Baba çocuğu kaçırırsa, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu işlenmiş sayılır. Bu durumda velayet kendisine verilen ebeveyn (genellikle anne) şikayet yoluna başvurmalıdır. Velayet yetkisi elinden alınmış olan ebeveyn, on altı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından kaçırdığında, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.234/1).

Çocuğu Göstermeyen Velayeti Kaybeder mi?

Çocuğu göstermeyen ebeveyn velayeti kaybedebilir. Bu konuda detaylı bilgi almak ve yasal süreçleri öğrenmek için avukatlarla görüşmek önemlidir.

Çocuğu Göstermeme Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Şikayet dilekçesi, icra ceza mahkemesine sunulmak üzere hazırlanır ve aşağıdaki unsurları içermelidir:

 • Şikayet edenin kimlik bilgileri
 • Sanığın kimlik bilgileri
 • Suçun tarihi ve açıklamaları
 • Deliller ve hukuki sebepler
 • Sonuç ve talep kısmı

Örnek şikayet dilekçesi şu şekildedir:

                     BURSA İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYET EDEN :

VEKİLİ :

SANIK : Çocuğu teslim etmekle yükümlü kişiler veya çocuğu kaçıran kişiler

SUÇ : Çocuk teslimine aykırı davranmak

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR
Müvekkil ve sanık … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… esas sayılı ilamıyla boşanmıştır. Çocuğun teslimine dair … Mahkemesi’nden alınan …….. numaralı karar ve ……./……./…… tarihli ilam ile ……. İcra Müdürlüğünün … Esas sayılı dosyası ile çocuğu nezdinde bulunduran sanık hakkında takipte bulunulmuştur.

Sanık kendisine gönderilen icra emrinde belirtilen sürede (7 gün) çocuğu teslim etmemiştir. Mevzuatta yer alan düzenlemelere açıkça aykırı hareket etmekte olan şüphelinin cezalandırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.
DELİLLER : … Aile Mahkemesi …/ …/ … tarih ve …/ .. E. …/ …K. sayılı dosyası, … İcra Dairesi…/ … E. sayılı dosyası, tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve diğer deliller.
HUKUKİ SEBEPLER : İKK. m. 25/A ve 341, 346 ile ilgili hükümler
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, sanığın çocuk teslimine dair ilamı yerine getirmemesi nedeni ile altı aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Bu makale, çocuğu göstermeme suçu ve bu konuda yapılması gereken hukuki işlemler hakkında genel bir bilgi sunmaktadır. Spesifik durumlar için avukatlarla görüşmek önemlidir.

Yazımızı beğendiniz mi? Puan vermek için yıldızı tıklayın. post

Bizi Arayın

0553 8762110

Avukat AI’a Sor

Avukat-AI’a Sor Soruna Hızlı Yanıt Al. Hukuki danışmanlık değildir. Avukat-AI’a Gitmek için tıklayınız

Avukat Ataol Ertuğrul GÜRLEK

Gürlek Hukuk - avukat-ataol-ertugrul-gurlek

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 553 876 21 10
E-posta: info@gurlekhukuk.com
Adres: Kırcaali, Kayalı Sk. Tuğcu Plaza D:1 Kat:1 No:25, 16220 Osmangazi/Bursa