Bursa Boşanma Avukatı: Gürlek Hukuk Bürosu

Kırcaali, Kayalı Sk. Tuğcu Plaza D:1 Kat :1 No 25, 16220 Osmangazi/Bursa

Pts – Cts 09:30 – 20:00

Bizi Arayın

0553 8762110

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti 2024

2024 yılı boşanma avukatı ücreti vergiler dahil en az 19.690 TL’dir.

2024 yılı boşanma avukatı ücreti en az 17.900 TL olarak güncellenmiştir. Buna %10 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanınca toplam tutar 19.690 TL olur. Boşanma avukatı ücreti her dava dosyasına özel olarak ve ayrıca belirlenir.

   • Avukat dosyaya harcanacak emek ve zamana göre ücretini serbestçe belirler. Özellikle davanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğuna göre değişkenlik mümkündür. Ancak bu ücretlere uygulanacak bir takım kurallar bulunur.

   • Türkiye’de ücretsiz avukatlık yapmak yasaktır. Bu nedenle her yıl Türkiye’deki tüm avukatların uygulaması gereken en az avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nca belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.

   • İşte bu rakamdan az olmamak üzere avukatlar bir de bağlı oldukları yerel baroların kendine has tarifesinden yararlanarak ücret belirlerler. Örneğin Bursa Barosu‘na göre boşanma avukatı ücretinin anlaşmalı boşanma davaları için 52.500 TLçekişmeli boşanma davaları için 78.000 TL tutarında olması uygundur.

   • Bu rakamlar 2024 için geçerlidir. Boşanma avukatı ücreti 2024 yılı için belirlenmiştir. 

  Boşanma Avukatı Vekalet Ücreti 

  Avukat, boşanma ücreti için danışma randevusunda müvekkilinin verdiği bilgiler doğrultusunda davanın kapsamını belirler ve yol haritalarını, hangi delilleri sunacaklarını, delilleri nasıl toplayacağını, karşı taraftan gelecek iddia ve taleplere nasıl cevap vereceğini, davanın muhtemel zorluklarını ve sonuçlarını müvekkile izah eder. Boşanma avukatı danışma ücreti genellikle dava vekaleti kapsamında davaya hazırlık olarak zorunlu olduğu için ücretsizdir. Boşanma avukatı ücreti ise avukatın danışma görüşmesinde edindiği bilgilere istinaden dosyanın ne kadar emek gerektireceğine göre değişir. 

  Boşanma davası avukat ücreti vekaletnamenin verilmesiyle muaccel olur. Müvekkil, avukata vekaletname vererek hukuki işlemleri başlatabilir. Avukat vekaletnamesiz iş göremez. Keza müvekkil tarafından avukata yetki verilirken avukatlık ücreti üzerinde anlaşılmış olmalıdır. 

  Boşanma Davası Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

  Her boşanma davası aynı meblağ olamaz, avukat; dosyaya ne kadar vakit gerektiği, davanın ne kadar süreceği, delillerin ne zorlukta olduğu, karşı tarafla çekişmeli olan konular gibi hususlara göre tespit eder.

  Dava başında avukat ile müvekkil arasında anlaşılacak olan en az boşanma avukatı ücreti 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenen meblağ olabilir; Türkiye Barolar Birliği’nin Resmi Gazete’de yayımlayarak belirlediği ücretler kanunen uyulması mecburi olan asgari miktarlardır. Bu tarifenin altında bir avukatlık vekalet ücretine anlaşmak yasaktır.

  Anılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2024 uyarınca boşanma davalarında avukatlık ücreti 2024 Ocak itibarıyla 2024 yılı için en az 17.900 TL olmalıdır. Bu ücret tüm Türkiye’de açılacak boşanma davaları için asgari olarak belirlenen miktardır. Dolayısıyla tüm Türkiye’de avukatların 17.900 TL asgari fiyata uyma yükümlülükleri vardır. Bu ücret peşin olup, KDV hariçtir.

  Ayrıca, TBB’nin ücret tarifesinin altında kalmamak üzere, boşanma davasının görüleceği şehre göre yerel baroların yayınladığı ayrı ücret tarifeleri bulunmaktadır. Uygulamada avukatlar hem TBB’nin, hem de bağlı bulundukları yerel baronun fiyatlarını değerlendirir. Dolayısıyla boşanma avukat masrafı, davanın görüleceği ile göre değişebilir. Çekişmeli boşanma dava ücreti ne kadar tutar, anlaşmalı boşanma dava ücreti ne kadar tutar, hem TBB hem de yerel baroların ücret tarifelerine göre belirlenebilir.

  Boşanma Ücreti 2024 Yılında Ne Kadar?

  Bursa Boşanma Avukatı Ücreti 2024:

  Bursa avukat ve boşanma avukatları 2024 Bursa Barosu Avukatlık Ücret Tarifesi güncellemesine göre ücret belirlemektedir. Buna göre 2024 yılı dönemi için boşanma ücreti; anlaşmalı boşanma davası için 52.500 TLçekişmeli boşanma davası için 78.000 TL üzerinden ücretlendirilebilir. Boşanma davasına konu maddi ve manevi tazminat talepleri olması halinde avukatlık ücreti 78.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin en az %15’i oranında olmalıdır. 

  C- AİLE MAHKEMELERİNDE
  GÖRÜLEN DAVALAR
   
  Evlenmeye izin, İddet müddetinin
  kaldırılmasına ilişkin Davalar 
  34.500,00 TL
  Nişan bozulmasından
  doğan Davalar (Hediyelerin
  geri verilmesi,
  Maddi ve Manevi Tazminat vb)
  52.500,00 TL ’den az olmamak
  üzere dava değerinin %15’i
  Boşanma Davaları Ücreti  
  a) Anlaşmalı Boşanma Ücreti 52.500,00 TL
  b) Çekişmeli  Boşanma Ücreti 78.000,00 TL
  c) Çekişmeli ve maddi,
  manevi tazminat istemli
  78.000,00 TL ’den az olmamak
  üzere dava değerinin % 15’i
  Nesebin reddi, Tashihi ve
  Babalık Davaları
  60.000,00 TL
  Nafaka Davası 45.000,00 TL
  Evlat Edinme Davası 54.000,00 TL
  Ailenin Korunmasına dair
  6284 Sayılı Kanundan
  Doğan Davalar
  20.000,00 TL
  Tenfiz Davası 64.500,00 TL

  İllere Göre Boşanma Avukatı Ücretleri

  Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

  Çekişmeli boşanma davaları genellikle çok değişik dinamiklere sahip olduğu için, her dava dosyası kendi özelinde değerlendirilerek çekişmeli boşanma için avukatlık ücreti belirlenir. Çünkü davaya harcanması gereken emek, zaman, davaya destek olabilecek diğer hukuki işlemler, alınması gereken hukuki önlemler, deliller için gerekecek çalışma, dosyada yapılması gereken mali teknik inceleme gibi birçok etken avukatın dava dosyası için ne kadar fiyat alacağını belirlemesinde etkilidir.

  TBB Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince aile mahkemelerinde görülen davalarda alınabilecek en az ücret 2024 yılı için 17.900 TL tutarında olmalıdır. Bu meblağa %10 KDV uygulanır. Türkiye Barolar Birliği Türkiye genelinde uygulanabilecek asgari tutarı tespit etmektedir. Ancak Türkiye’de her il kendi yerel barosuna sahip olup, bu baroların yayınladığı ücret tarifeleri avukat ücretinin belirlenmesi için kılavuz görevi görür. Buna göre;

    • Bursa çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 78.000 TL;

    • Eskişehir çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 70.600 TL;

    • İstanbul çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 72.728 TL tutarındadır.

   Bu rakamlar üzerinden %10 KDV uygulanır. Dava harç ve masrafları bu fiyata dahil değildir.

   Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

   Anlaşmalı boşanma davalarının avukatlara yüklediği görevler mali ve teknik verilerin incelenmesi ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, protokolün müzakeresi ve imzası için tarafları uzlaştırma şeklinde bir nevi arabuluculuk yapmaktır. Bunun akabinde avukat dava dilekçesini hazırlayarak dosyanın en erken şekilde neticelenmesini sağlar. Bu doğrultuda, anlaşmalı boşanma protokolünün hak kaybına yol açmaması için titiz bir inceleme gerekir ve dosyanın kısa sürede neticelenmesini sağlamak yoğun bir çalışma gerektirir. Bu kapsamda, anlaşmalı boşanma avukat ücreti her dosya özelinde değerlendirilerek ücret belirlenir.

   TBB Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince aile mahkemelerinde görülen davalarda alınabilecek en az ücret 2024 yılı için 17.900 TL olabilir. Bu meblağa %10 KDV uygulanır. Ödenmesi gereken avukatlık ücreti 19.690 TL’dir. Türkiye Barolar Birliği Türkiye genelinde uygulanabilecek asgari ücreti belirlemektedir. Türkiye’de her il kendi yerel barosuna sahiptir. Bu baroların yayınladığı ücret tarifeleri anlaşmalı boşanma davası ücretinin belirlenmesi için klavuz görevi görür. Buna göre;

     • Bursa anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 52.500 TL;

     • Ankara anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 45.200 TL;

     • İzmir anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 56.260 TL tutarındadır.

    Bu rakamlar üzerinden %10 KDV uygulanır. Dava harç ve masrafları bu ücrete dahil değildir.

    Boşanma Dava Ücreti Ne Kadar?

    Boşanma davası ücreti toplamı karşı vekalet ücreti, masraflar, harçlar ve vergilerden ibarettir. 

    Boşanma davası harçları maktu (sabit) harçları; davanın mahkemeye dosyalanması için harç, avans ve masraflardır. Maktu, her yıl kanunla belirlenen sabit ücret anlamına gelir. Boşanma davası ücretleri 2024 yılında maktu harçlar toplamı yaklaşık 2.132 TL tutarındadır. Harçlar boşanma, tazminat, nafaka ve velayet talepleri için geçerlidir. Ayrıca tanık ücreti, tebligat gideri gibi tanık sayısına veya gönderilecek tebligat sayısına göre değişebilen masraflar alınır.

    Bunlarla beraber, yargılama sırasında bilirkişi ücreti gibi masraflar da doğabilir. Bilirkişi ücreti yargılama sırasında mahkemece takdir edilir ve davacı tarafından karşılanır. Ortalama bilirkişi ücreti 1.500 TL civarında olup kaç bilirkişi olduğuna, bilirkişilerin inceleyeceği meseleye göre değişebilir.

    Harç ve masraflar toplamına yargılama gideri denir ve dava sonunda davayı kaybeden tarafa yükletilir. Yani davayı kazanan taraf, yargılama giderlerini dava sonunda tahsil etmek için icraya koyabilir.

    Tüm bunlar boşanma davasının standart giderleridir. Eğer boşanma davasında ek talepler, örneğin ziynet eşyası alacağı talebi varsa, nispi harçlar geçerli olur. Nispi harçlar her davanın değerine göre belirlenen harçlardır. Nispi harcın söz konusu olduğu davalarda dava değerinin %11,38’inin ¼’ü davanın açılmasıyla ödenir, geriye kalan ¾ karar ile birlikte ödenir.

    Örneğin çekişmeli boşanma davasında boşanma, velayet ve nafaka talepleri var ve başka herhangi bir talep yoksa, maktu harçlar ödenir. Ancak boşanma davasında bunlarla birlikte 10.000 TL tutarında ziynet eşyası talebi varsa, 284,5 TL dava açılırken maktu harçlara ek olarak ödenir; karar aşamasında bu miktara ek olarak 853,5 TL ödenmesi gerekir. Yine nispi harçlar da maktu harçlar gibi, dava sonunda davayı kaybeden tarafından kazanan tarafa ödenir.

    Boşanma Davasında Karşı Taraf Avukat Ücreti

    Yukarıda açıklanan harç ve masraflara dava sonunda davayı kaybeden taraf aleyhinde “karşı vekalet ücreti” eklenir. Bu ücret, davayı kaybedenin davayı kazanan tarafın avukatına yaptığı ödemedir. Karşı vekalet ücreti maktudur. 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca boşanma davalarında karşı vekalet ücreti 17.900 TL tutarındadır. Buna vergi eklenince toplam fiyat 19.690 TL olur.

    2024 yılı Boşanma Davası Mahkeme Masrafları Ne Kadar?

    Dava harç ve masraflarının miktarları maktudur; her yıl düzenlenecek kanun ile belirlenmektedir. Bu harç ve masraflar davadan davaya değişkenlik göstermekte olup, 2024 yılı boşanma davalarında uygulanacak en az (asgari) harç ve masraf tutarı aşağıdaki gibidir:

    Tahsil Edilecek Harç/Masraf Bilgileri
    Masraf Açıklama Adet Tutar (TL)
    Başvurma Harcı 1 427,60
    Vekalet Harcı 1 60,80
    Peşin Harç 1 427,60
    Gider Avansı 2 1.120,00
    Vekalet Pulu 1 96,00

    Harç Toplam Masraf Toplam Diğer Toplam Toplam Tutar
    916,00 1.120,00 96,00 2.132,00

    Boşanma Davası Avukat Ücretini Kim Öder?

    Boşanma davalarında avukat ücreti iki türdür; (i) müvekkil ile avukat arasındaki avukatlık ücreti ve (ii) avukat ile karşı taraf arasındaki karşı vekalet ücreti. Bunlardan ilki, avukatlık ücreti, müvekkil ile avukat arasında Asgari Ücret Tarifesi altında kalmamak şartıyla serbestçe kararlaştırılır. Boşanma davası avukat ücreti genellikle dava başında peşin olarak ödenir. Söz konusu kalemlerden ikincisi, yani karşı vekalet ücreti, dava sonunda davayı kaybeden tarafın, diğer taraf vekiline ödediği ücrettir. Esasen bu iki ücret birbirinden bağımsızdır. Karşı vekalet ücreti mahkemeden talep halinde verilebilir, dava başında talep edilmesi halinde, mahkeme davanın sonunda bu ücretin ne kadar ve kimin tarafından ödeneceğine karar verir.

    Dolayısıyla boşanma davasında avukat masraflarını kim öder sorusunun cevabı avukat ücretinin özel vekalet ilişkisine mi yoksa karşı vekalet ücretine ilişkin mi olacağına göre değişir. Özel vekalet ilişkisine dayalı avukatlık ücretini müvekkil öder; karşı vekalet ücretine ilişkin olarak hakimin hükmettiği avukat masrafını davayı kaybeden kişi kazanan tarafın avukatına öder. Bu doğrultuda boşanmak için avukat ücreti ne kadar hesabı yapılırken davayı kaybetme ihtimalinin de gözetilmesi uygun olur.

    Boşanma Davası Avukatlık Ücret Sözleşmesi

    Anlaşılacağı üzere, boşanma avukatı ücreti sabit değildir; değişkenlik gösterebilir. Boşanma davası ücretleriboşanma davası açma ücretiboşanma davası masrafları her dava özelinde değişebilir. Boşanma davası avukatları ile müvekkil arasında dosya değerlendirmesi yapıldıktan sonra anlaşılacak olan boşanma davası avukat ücretiavukatlık ücret sözleşmesi ile imza altına alınabilir. Bu sözleşmede toplam avukat ücreti meblağı ve ne şekilde ödeneceği yazılır.

    Devlet Boşanma Avukatı Verir Mi?

    Boşanma avukatı ücretini karşılayamayacak kişilere devlet avukat vermez. Öte yandan, boşanma avukatı ücretini karşılamakta zorluk çekecek olanlara ve ödeme gücü olmayan kişilere Bursa Barosu Adli Yardım kapsamında avukat tayin etmektedir. Dolayısıyla boşanmada devlet avukat verir mi şeklinde sorunun cevabı hayır, boşanmada baro avukat verir mi şeklinde sorunun cevabı evettir. Boşanma davasında avukat ücreti ne kadar ise ve boşanma davasında dosya masrafı ne kadar ise bu tutar da yerel barolar tarafından karşılanabilir. 

    Hiçbir ücret ödemeksizin boşanma davasında barodan avukat talebi ile avukatlık hizmeti alabilmek için bazı şartlar gereklidir.

    Boşanmalarda Barodan Ücretsiz Avukat Talebi

    Avukatsız boşanma davası yürütmek istemeyenler için ücretsiz avukat yardımı yapılmaktadır. Boşanma davası nasıl açılır ve avukatsız nasıl yürütülebilir diğer yazılarımızda açıklanmıştır. Bursa Barosu’nun adliyelerdeki Adli Yardım Bürolarına aşağıdaki evraklar ile başvurulması halinde, kişinin ücretsiz avukat yardımından yararlanıp yararlanamayacağına karar verilir:

      1. Fakirlik belgesi (Muhtardan alınır) 

      1. İkametgah belgesi (Muhtardan alınır) 

      1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

     Fakirlik belgesi ile boşanma talebi ve boşanma davasında kullanılması gereken tüm delil ve belgelerin fotokopisi Baro’ya mümkün oldukça temin edilmelidir. Baro’nun avukat ataması halinde avukata mümkün mertebe bilgi, delil ve yazılı belge sunmak önemlidir. Örneğin, taraflar arasında gerçekleşen yazışmalar, şahitlerin T.C. kimlik numaraları ve iletişim bilgileri, fotoğraflar, ödeme dekontları vb. belgeler boşanma avukatına verilmelidir.

     Bunlarla birlikte Bursa Barosunun Adli Yardım Bürosuna boşanma davası için ücretsiz avukat talebi sunabilmek için Başvuru Formu’nun doldurulması gerekir. Boşanma Avukatı Bursa şehrinde arıyorsanız baro web sitesinden avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

     Yukarıdaki belgelerin sunulmasından sonra 10 gün içerisinde başvuru talebi değerlendirilerek ücretsiz avukat temin edilip edilmeyeceğine dair karar verilir. Karar sonucunu öğrenmek için Adli Yardım Bürosu’nu telefonla arayarak bilgi alınabilir. Adli yardım talebi bankada bir miktar paranın bulunması veya maaşlı çalışan kişiler bakımından kabul edilmeyebilir.

     Avukatın atandığına dair bilgi ve avukatın iletişim bilgileri sms ile gönderilir. Avukatın atama tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tüm bilgi ve belgeler avukata verilmelidir. Bu, avukatın hukuki işlemleri başlatabilmesi için gereklidir.

     Gerçekten maddi yardıma ihtiyaç olmaksızın Adli Yardım Bürosu’ndan sahte belge ve bilgilere istinaden ücretsiz avukat alınması halinde avukata ödenen ücret ilgilisinden faizi ile birlikte tahsil edilir.

     Ayrıca, atanan ücretsiz avukatın adli yardım hizmetinden istifa etmesini sağlayacak davranışlarda bulunmak veya adli yardım hizmetinin kendiliğinden durmasına neden olacak bir işlem yapmak yasaktır. Aksi halde, Adli Yardım Bürosunun avukata ödediği ücretin iki katı kadar cezanın Adli Yardım Bürosuna ödenmesi gerekecektir.

     Avukatsız Boşanma Davası Ücreti

     İlgililer hak kazanırsa adli yardımdan ücretsiz avukat desteği alabilir. Fakat tüm adli yardım desteği bir yana, ücretsiz avukat atanmış olması, ilgilinin hiçbir harcama yapmayacağı anlamına gelmez. Bu durumda dava harç ve masrafları ilgilisi tarafından karşılanabilir. Ayrıca dava sonunda maddi yarar sağlanırsa Adli Yardım Bürosu’na elde edilen menfaatin %5’i ödenmelidir. 

     Davayı Kazanan Taraf, Boşanma Avukatı Ücretleri ve Mahkeme Masaflarını Geri Alabilir Mi?

     Boşanma avukatı ücreti ile boşanma davası mahkeme masraflarını ayrı ayrı ele almak gerekir. Dava bittiğinde kazanan taraf yargılamada yaptığı tüm giderleri karşı taraftan geri alabilir. Ancak özel avukatlık vekalet ücretleri karşı taraftan tahsil edilemez. Sadece karşı vekalet ücreti kazanan tarafın avukatına ödenir.

     Sıkça Sorulan Sorular

     Boşanma avukatı ücreti ne kadar?

     Boşanma davası avukatı ücreti 2024 için en az 17.900 TL+KDV’dir. Bunun altında avukat ücreti yasaktır. Tam ücretin ne kadar olacağını 17.900 TL’den az olmamak üzere avukat belirler.

     Boşanma davası ücreti 2024 ne kadar?

     Boşanma davası ücreti en az 17.900 TL avukatlık ücreti (KDV ile birlikte 19.690 TL) ile boşanma dava masrafları olan yaklaşık 2.132 TL toplamı 21.822 TL’dir. Dosya kapsamına göre bu tutar artabilir. 

     Boşanma davası açma masrafı ne kadar?

     Boşanma davası açma masrafı matbu (belirli) harçlardan oluşur. Başvurma harcı, peşin harç, gider avansı toplam 2.132 TL’dir. Davada ziynet, mehir gibi talepler ne kadar ise, ek harç ödenir. 

     Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2024 ne kadar?

     Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 2024 yılında 17.900 TL+KDV’den az olmamak üzere belirlenir. Bu ücrete 2.132 TL masraf eklenerek toplam dava ücretinin ne kadar olacağı anlaşılır.

     Çekişmeli boşanma davası ücreti 2024 ne kadar?

     Çekişmeli boşanma davası 2024 yılında 17.900 TL+KDV altında kalmamak üzere, harcanacak mesaiye göre belirlenir. Çekişmeli konular avukat ücreti ve masrafın ne kadar olacağını belirler. 

     Boşanma davası masrafları ne kadar?

     Boşanma davası masrafları 2.132 TL’dir. Davada 1500 TL kadar bilirkişi masrafı eklenir. Nispi harca tabi talep varsa (ziynet, mehir) dava değeri ne kadarsa %11,38’inin ¼’ü avans ödenir.

     Avukat danışmanlık ücreti 2024 ne kadar?

     2024 avukat asgari danışmanlık ücreti bir saat 2.300 TL, 2 saat 3.600 TL, 3 saat 4.900 TL’dir.  Avukat bürosu dışında danışılmış ise ilk bir saat 4.800 TL, ek saatler 2.500 TL’dir.

     Boşanma davası masraflarını kim öder?

     Boşanma davası harç, avans ve masraflarını ilk olarak davacı öder. Dava sonunda masraflar haksız çıkan tarafa ödetilir. Eğer davacı haksız çıkarsa, ödediği masraflar kendi üzerinde kalır.

     Boşanmak için ne kadar para lazım?

     Boşanma davasına ne kadar para lazım olacağı anlaşmalı veya çekişmeli olacağına göre değişir. 2024 için boşanmaya en az 21.822 TL para lazım olur. Dava ne kadar komplikeyse, tutar artar.

     Yazımızı beğendiniz mi? Puan vermek için yıldızı tıklayın. post

     Bizi Arayın

     0553 8762110

     Avukat AI’a Sor

     Avukat-AI’a Sor Soruna Hızlı Yanıt Al. Hukuki danışmanlık değildir. Avukat-AI’a Gitmek için tıklayınız

     Avukat Ataol Ertuğrul GÜRLEK

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.