Bursa Boşanma Avukatı: Gürlek Hukuk Bürosu

Kırcaali, Kayalı Sk. Tuğcu Plaza D:1 Kat :1 No 25, 16220 Osmangazi/Bursa

Pts – Cts 09:30 – 20:00

Bizi Arayın

0553 8762110

Boşanma Avukatı Bursa

Boşanma Avukatı Bursa

Boşanma Avukatı Bursa

Boşanma Avukatı Bursa

Boşanma Avukatı Bursa

Boşanma Avukatı Bursa

Boşanma Avukatı Bursa

Boşanma avukatının önemi gerçekten büyük. Boşanma süreci, hem duygusal hem de hukuki açıdan oldukça karmaşık olabilir ve tarafların haklarını korumak için uzman bir rehberlik gerekebilir. Boşanma avukatının sadece boşanma hukuku konusunda değil, aynı zamanda ilgili diğer alanlarda da bilgi sahibi olması önemlidir, çünkü boşanma davası genellikle diğer hukuki konuları da içerebilir.

Bir boşanma avukatı seçerken, dürüstlük, profesyonellik, erişilebilirlik, soğukkanlılık ve güvenilirlik gibi özellikler kesinlikle dikkate alınmalıdır. Ayrıca, avukatın tecrübesi ve geçmiş başarıları da önemlidir. Tarafların zarar görmemesi için etkili iletişim ve müzakere becerilerine sahip bir avukat seçmek de hayati önem taşır.

Boşanma sürecinde, miras hukuku ve ceza hukuku gibi alanlarda bilgi sahibi olmak da çok önemlidir çünkü boşanma davası sırasında bu konular da gündeme gelebilir. İyi bir boşanma avukatı, taraflara hem boşanma sürecinde hem de sonrasında en iyi şekilde rehberlik edebilmelidir.

Evet, kesinlikle. Boşanma süreci zaten duygusal olarak zorlayıcı olabilirken, hukuki ve finansal meselelerle başa çıkmak da ek stres yaratabilir. Bu noktada, en iyi boşanma avukatı ile çalışmak gerçekten hayati öneme sahiptir.

Bir boşanma avukatının dürüstlük, profesyonellik, erişilebilirlik, hazırcevaplık ve sakinlik gibi özelliklere sahip olması çok önemlidir. Müvekkilin duygusal durumunu anlayarak nazik ve saygılı bir şekilde iletişim kurabilmesi, sürecin daha düzgün ve sorunsuz geçmesini sağlayabilir. Ayrıca, hukuki ve finansal konularda açık ve net bir şekilde iletişim kurarak müvekkilin bilinçli kararlar almasına yardımcı olmalıdır.

Boşanma sürecinde beklenmedik olaylar ve gergin durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda atik davranabilen, soğukkanlılığını koruyabilen ve güvenilir bir şekilde rehberlik edebilen bir avukat, müvekkilin güvenini kazanabilir ve sürecin daha başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayabilir.

Sonuç olarak, iyi bir boşanma avukatıyla çalışmak, boşanma sürecini daha yumuşak bir geçişle atlatabilmenizi sağlayabilir ve geleceğe daha olumlu bir şekilde bakmanıza yardımcı olabilir.

Boşanmada uzman avukat

Türkiye’de hukukta ve avukatlıkta uzmanlaşma yoktur. Türkiye’nin en iyi avukatları her konuda dava alabilir; ancak kendileri hukuk alanlarını belirleyerek özellikle belirledikleri hukuk alanlarında ağırlıklı olarak çalışmaları dava tecrübelerini, o konudaki hukuki bilgileri ve güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlar. Dolayısıyla diğer avukatlardan ziyade boşanma avukatının dava tecrübesi ve özellikle boşanma, velayet, mal rejimi gibi konularda daha uzman olduğu söylenebilir. Özellikle çocuklara ilişkin bir dava konusu var ise, daha önce çocuk velayet davası tecrübesi olan bir avukatla çalışmak tercih sebebi olabilir.

İşte, boşanma hem velayet, hem de nafaka gibi mali meselelerle ilgili olduğundan, boşanma avukatı boşanma ile birlikte bu konulara da hakim olmalıdır.

Uluslararası boşanma avukatı

Yabancı unsurlu evliliklerde incelenmesi gereken meseleler daha çoktur:

  • Yabancı eşle evliliklerde hangi hukuk evliliğe uygulanır,
  • Milletlerarası boşanma davalarında hangi ülkede dava açılabilir,
  • Uluslararası boşanma davası kapsamında hangi ülkenin mahkemeleri yetkilidir,
  • Ortak çocuğun velayeti hangi hukuka göre verilir,
  • Nafaka hangi hukuka göre belirlenir

gibi bir çok mesele, uluslararası boşanma avukatı tarafından dikkatle gözetilir. Türkiye içerisinde bir boşanma ile yabancılık unsuru içeren boşanma arasında usul ve uygulanacak hukuk bakımından oldukça çok fark vardır. Yabancı ülkeye çocuk kaçırma, nafakanın ödenmemesi halinde yabancı ülkede alacağın tahsili, yabancı ülkede bulunan varlıkların mal rejiminin tasfiyesine konu edilebilmesi gibi hususlarda da lokal avukatlardan ziyade uluslararası boşanmalar alanında tecrübesi ve bilgisi olan, yabancı dile hakim avukatlar ile birlikte dava sürecini yönetmek tercih edilebilir.

Boşanmada sulh ve aile arabuluculuğu

Arabuluculuk tarafların hukuki meseleyi kendi ürettikleri çözümler ile halletmelerine olanak verir. Bu durumda boşanma davası gibi zorlu bir sürece doğrudan girmek yerine öncelikle aile arabuluculuğunda konuyu çözüme kavuşturmak mümkündür. Aile boşanma avukatları sulh ve boşanma arabuluculuğu gibi müesseseleri en verimli şekilde tamamlamak için çaba sarf ederek müvekkillerin faydasına davranır. 2022 yılı sonuna kadar, bir takım boşanma davalarından önce aile arabuluculuğuna başvurmanın dava şartı olarak zorunlu hale gelmesi beklenmektedir. Buna göre boşanma arabuluculuğu müessesinden fayda görmek mümkün olacaktır. En iyi boşanma avukatı, sulh ile meseleyi çözebilen, çözülmeyen hallerde ise dava aşamasına tam teşekkül geçebilecek avukattır.

Boşanma avukatının verdiği tavsiyeler, boşanma avukatı tavsiyesi

En iyi boşanma avukatı müvekkilini haklarına ilişkin bilgilendirir, ne yapılması ve ne yapılmaması yönünde etraflıca tavsiyede bulunur. Boşanma avukatı, müvekkilin seçeneklerinin neler olduğu, boşanma davası ve sonrasında nelerle karşılaşabileceklerini, riskleri tam olarak açıklar ve müvekkilinin kararlarını tüm seçeneklerin bilincinde olarak almasını sağlar. Ayrıca bu şekilde müvekkil hata yapmaktan daha uzak durur. Küçük bir hata, bir kişinin ömrü boyunca karşılık bulacağı sonuçlara ulaşabilir.

Örneğin boşanma davasında elde son derece haklı sebepler varken, müvekkilin bir söylemi, bir beyanı ile tüm yaşadığı haksızlıkları aklanır ve sadece bir olay bazında müvekkilin tüm kusuru üstlenmesi söz konusu olabilir. Boşanma avukatıyla istişare edilmeden atılan adımlar, gerçekleştirilen eylemler ve söylemler, boşanma davası sırasında müvekkili sıkıntıya sokabilir. 

Bununla birlikte, tecrübeli vekil boşanma davalarında hangi delillerin hakim tarafından ne şekilde takdir edileceklerini, hangi boşanma sebebinin hangi deliller ile ispatlanması gerektiğini iyi bir şekilde tespit edebilir.

Bu durumun birçok örneği vardır: Aldatma sebebiyle açılan bir boşanma davasında, gizli çekilen bir görüntü veya gizli bir fotoğraf hukuka uygun deliller arasında yer almayabilir ve bu da davada iddianın ispattan aciz kalmasına sebep verebilir. Benzer şekilde, dava sürecinde bazı hallerde ceza suç duyuruları veya şikayetller yapılması gerekiyorsa ve bu ceza davası süreci boşanma davası ile birlikte takip edilmiyorsa, boşanma davasında aleyhe durumlar ortaya çıkabilir.

Aynı zamanda avukatlar dava sürecinde sürelere ilişkin sıkı takip gerçekleştirir. Bazı süreler kesin sürelerdir; o süre içerisinde hukuki işlem yapılmaması halinde, işlem hiç yapılmamış sayılabilir.   

Boşanma Avukatı Bursa – Boşanma avukatının ulaşılabilirliği ve iletişim

Boşanma avukatının her daim ulaşılabilir ve danışılabilir müsaitlikte olması, bazı durumlara anında müdahalede ve pahalı hataların önlenmesinde önemlidir. Avukat müvekkiline hangi durumlarda yanlış olduğunu söyleyebilecek dürüstlükte olmalıdır. Açık ve yalın bir iletişim ile elde edilmesi arzulanan sonuçlara çok daha kısa yoldan ulaşılabilir. Dolayısıyla boşanma avukatı iletişim konusunda hassasiyet göstermelidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat gibi hususlarda anlaşarak bir protokol hazırlaması ve bu protokolün mahkemece kabul edilmesi talep edilir. Böylelikle mahkemede yıllarca sürebilecek bir süreçte varılacak çözüm ve sonuç, taraflar arasında varılacak mutabakat ile tek celsede boşanma gerçekleştirilebilir. Ne de olsa, eşler, hayatlarının geri kalanında uygulayacakları nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat gibi meseleleri hak kaybına uğramadan belirlerler. Böylelikle, eşlerin iradi olarak kendilerinin belirlediği şartlar ile hayatlarına devam etmeleri daha kolaydır.

Ancak bu noktada anlaşmalı boşanma avukatı müdahalesi son derece önemlidir. Nitekim tarafların kendi aralarında hazırlayabileceği bir protokolün hak kaybına uğratması veya ileriki dönemlerde karışıklığa veya belirsizliğe yol açıp yeni bir dava konusu haline gelmesi anlaşmalı boşanma avukatı tarafından hazırlanacak bir protokol ile önlenebilir. Örneğin bir anlaşmalı boşanma protokolünde gelecek yıllar bakımından nafakaya nasıl bir faiz uygulanacağı belirlenmemiş ise, ileriki yıllarda nafakanın yeniden belirlenmesi için dava açmak zaruri olacaktır. Uzman bir anlaşmalı boşanma avukatının hazırlayacağı protokolde buna benzer birçok özel ve teknik mesele dikkatlice irdelenecektir.  

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davaları eşlerin birinin boşanmak istememesi veya boşanmanın şartları konusunda anlaşamamaları nedeniyle hâkimin anlaşılmayan hususlarda karar vermesi talebiyle açılan dava türüdür. Bu davalarda taraflar iddia ve taleplerini delilleri ile birlikte hâkime sunarlar. Aile mahkemesi hakimlerinin takdir yetkisi oldukça geniş olduğundan, hâkimin iddia ve taleplere ilişkin kanaat oluşturmasına yardımcı olmak elzemdir. Hangi taraf hukuki argümanlarına kanun, emsal kararlar ve deliller ile mesnet oluşturabilir ise, genellikle mahkemece o taraf lehine boşanma hükmü verilir.

Örneğin zina sebebiyle açılan davada özel boşanma sebepleri ile ilgili kanun maddelerine dayanılmalı, cinsel birlikteliğin meydana geldiğine yönelik ispat araçları kullanılmalı, kanuna aykırı deliller ile ilgili olarak itiraz edilmeli, emsal Yargıtay kararlarından faydalanılarak hâkim zinanın varlığı hususunda hakimde kanaat oluşturulmalıdır. Aksi halde, davanın reddi söz konusu olabilir. Benzer şekilde, nafaka miktarının tespit edilmesine yardımcı olabilmek için ekonomik durumu gösterir belgeler sunulmalı ve adil, hakkaniyetli bir nafaka miktarının belirlenmesi sağlanmalıdır.

Boşanma Davasında Hukuka Uygun Deliller

Boşanma davasında avukatın en önemli görevi hukuka uygun delilleri dava dosyasına sunmak ve hukuka aykırı delillere karşı itirazda bulunarak yargılamaya dahil olmaktır. Deliller, takdir yetkisi oldukça geniş olan aile mahkemesi hakiminin dava hakkında kanaatinin oluşması için en önemli araçlardır. Hukuka uygun olmayan deliller sunulması halinde hâkimin uygunsuz deliller nezdinde hüküm vermesi hukuken mümkün değildir. Mahkeme kararlarının hüküm ve gerekçe kısmında kararın hangi gerekçelere, delillere göre alındığı belirtilmelidir. Bu sebeple hukuka uygun olmayan deliller mesnet alınarak hüküm kurulması hukuken mümkün olmayıp, bu şekilde alınan kararlar üst mahkemeler olan Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay tarafından bozulmaktadır. 

Bazı hallerde hukuka aykırı delillere karşı başkaca işlemler de yapılması gerekir. Örneğin yalan şahitlik yapan bir tanık aleyhinde suç duyurusunda bulunmak ve bu suç duyurusunun takibini gerçekleştirmek önemlidir. Bu çerçevede avukatın rolü büyüktür. WhatsApp yazışmalarının mahkemede delil olup olmayacağı, geçmiş WhatsApp konuşmalarının dava dosyasına delil olarak sunulması, sosyal medya paylaşımlarının delil vasfı, izinsiz ses kaydı ve yazışmaların delil olması, Telegram mesajlarının delil olması gibi değerlendirmeler boşanma davalarında tecrübeli bir avukat tarafından yapılabilir.

Bursa’da Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

Bursa Barosu’na bağlı tüm avukatların iletişim bilgileri Bursa Baro Levhası’ndadır. Bursa boşanma avukatları iletişim bilgileri Bursa Baro Levhası’ndan bulunabilir. Ancak burada hangi hukuk bürosunun, hangi alanda aktif faaliyet gösterdiğini anlamak güçtür. Tanıdıklar vasıtasıyla veya internetten araştırarak birkaç avukat ile toplantı düzenleyerek birebir görüşmek ve bilgi almak en sağlıklı iletişim olacaktır. Böylelikle müvekkil kendine en uygun vekil ile çalışma imkanını yakalar.

En iyi boşanma avukatı müvekkiliyle en iyi empati kurabilen, boşanma hukukunu anlayan, müvekkilinin veya diğer tarafın özel hayatına karışmayan, müvekkilinin verdiği bilgileri sır olarak saklayan, iyi bir strateji oluşturabilen, dürüst, sürekli ve açık iletişim kurabilen avukattır. Boşanma Avukatı Bursa il sınırları içerisinde aramanız durumunda Baro Levhası’ndan ulaşabilirsiniz. En iyi boşanma avukatı Bursa il sınırları içerisinde bulunan avukatların websiteleri aracılığıyla bulunabilir. Bursa’da en iyi avukatlar genellikle gelişen teknolojiyi ve güncellemeleri takip eder, bilgi içerikli makaleler yayınlayarak farkındalık oluşturmaya çalışır.

Boşanma Avukatı Bursa Barosuna Bağlı İse Faaliyetleri Nerededir?

Bursa ili kapsamında başta Osmangazi – Şişli’de bulunan Bursa Mahkemeleri, Kartal – Kadıköy civarında bulunan Bursa Anadolu Mahkemeleri, Bakırköy Mahkemeleri, Küçükçekmece Mahkemeleri, Büyükçekmece Mahkemeleri, Gaziosmanpaşa Mahkemeleri gibi birkaç adliye bulunmaktadır. Türkiye’de ikametgahı bulunmayan kişiler bakımından Aile Mahkemelerinde görülecek bazı davalarda genellikle Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Dolayısıyla uluslararası boşanma avukatı ile çalışılacak ise Bursa Mahkemeleri’nde görülen davalar bakımından Bursa boşanma avukatı ile çalışarak destek alınabilir.

Bursa Boşanma Avukatları Çalışma Alanları

Bursa boşanma avukatı Türkiye’nin her yerindeki davalara katılabilir. Aynı şekilde, Bursa içerisinde tüm avukatlar, tüm adliyelerdeki davalara bakabilir. Bununla birlikte, Bursa anlaşmalı boşanma avukatları genellikle az iş yoğunluğu olan mahkemelerin bulunduğu adliyelerde anlaşmalı boşanma davasını açmayı tercih ederler. Nitekim bu şekilde anlaşmalı boşanma hızlıca neticelendirilebilir.

Bursa Nilüfer Boşanma Avukatı

Nilüfer boşanma avukatı, İhsaniye, Odunluk, Barış Mahallesi, Altınşehir Mahallesi, Görükle, Çamlıca, Ataevler, 23 Nisan Mahallesi, Yüzüncü Yıl Mahallesi gibi Bursa’da Nilüfer’ de açılan tüm davalar bakımından Bursa Nilüfer boşanma avukatı görev yapabilir. Bursa’da bulunan iyi bir avukat Bursa’nın her yerindeki davalara bakabilir.

Bursa Osmangazi Boşanma Avukatı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi , Altıparmak, Gökdere Mahallesi, Kültür Mahallesi, Çekirge Mahallesi, Çatalfırın Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Hamitler, Kükürtlü, Meydancık, Mollafenari, Namazgah, Selçukbey, Setbaşı, Soğanlı gibi tüm mahaleler bakımından Bursa’da Osmangazi ilçesinde iyi bir avukat Bursa ’un her yerindeki davalara bakabilir. 

Bununla birlikte Türkiye’deki tüm avukatlar Türkiye’nin her ilinde görülen tüm davalara bakabilir. Nitekim avukatlar bağlı oldukları baro ile faaliyet alanlarını sınırlandırmazlar. Önemli olan diğer şehirlerde görülen boşanma süreçlerine avukatın dahil olabilecek çalışma alanının bulunmasıdır. 

Yazımızı beğendiniz mi? Puan vermek için yıldızı tıklayın. post

Bizi Arayın

0553 8762110

Avukat AI’a Sor

Avukat-AI’a Sor Soruna Hızlı Yanıt Al. Hukuki danışmanlık değildir. Avukat-AI’a Gitmek için tıklayınız

Avukat Ataol Ertuğrul GÜRLEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.